Fundraising consultancy

Obcianske združenie Kachuna poskytuje konzultácie a poradenstvo v oblasti vypracovania fundraisingových stratégii pre neziskové organizácie.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment